Zapowiedzi

"Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 19

red. Paweł Grzywna, red. Jan Iwanek, red. Robert Radek
Cena: 23,10 zł

Katowice 2017
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2017
ISSN 0137-706X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

red. Joanna Nowakowska-Małusecka
Cena: 23,10 zł

Katowice 2017
ISSN 2080-1912
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

2017
Wydawca: Galeria „Na Gojach”

Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3296-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3266-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

"Przegląd Rusycystyczny" 2017, nr 3 (159)

red. Joanna Darda-Gramatyka, red. Piotr Fast, red. Michał Głuszkowski, red. Justyna Pisarska
Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3243-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISSN 0137-298X
Wydawca: Polskie Towarzystwo Rusycystyczne

Literatura polska w Chinach

Li Yinan, Li Yinan

Ciało – muzyka – performans

red. Jacek Mikołajczyk, red. Maria Popczyk
Cena: 25,20 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-63268-54-1
Wydawca: Wydawnictwo Gnome

Cena: 35,70 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3105-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony