Gabriela Piechaczek-Ogierman

Gabriela Piechaczek-Ogierman – adiunkt Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu profilaktyki i pedagogiki zdrowia oraz monografii Postawy zdrowotne uczniów i ich socjokulturowe uwarunkowania (2009). Obecnie swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki edukacji wielo- i międzykulturowej. [06.06.2012]