Beata Żołędowska-Król

Beata Żołędowska-Król, doktor nauk humanistycznych, pracownik w Zakładzie Bibliotekarstwa w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego.

Zainteresowania badawcze: organizacja i zarządzanie bibliotekami, marketing biblioteczny, jakość usług bibliotecznych, czasopiśmiennictwo w rozwoju bibliologii i bibliotekoznawstwa.

Wybrane publikacje: Wizerunek biblioteki publicznej (Katowice, 2006), Zarządzanie wiedzą w procesie kształtowania relacji z użytkownikiem biblioteki. „Przegląd Biblioteczny”  (2009, z. 2), Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie. Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król, przy współudziale Bożeny Jaskowskiej (Warszawa 2019).

 [03.12.2019]