Katarzyna Gutkowska-Ociepa

Katarzyna Gutkowska-Ociepa, adiunkt w Zakładzie Hispanistyki w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, absolwentka MISH w Uniwersytecie Śląskim, autorka krajowych i zagranicznych publikacji poświęconych m.in. nowym tendencjom w prozie hiszpańskiej i polskiej, kwestiom historiozoficznym w polskiej poezji współczesnej, zagadnieniom afterpopu i podmiotowości.

 

Zainteresowania badawcze: strategie komparatystyczne, autofikcja w ujęciu teoretyczno- i historycznoliterackim, problemy przekładu tekstów literackich i teoretycznoliterackich, a także genologiczna hybrydyzacja i autotematyzm w najnowszej literaturze polskiej i hiszpańskiej.

 

Wybrane publikacje: rozprawa doktorska: Proximidad descifrada. Novelística de Enrique Vila-Matas, Antonio Muñoz Molina y Alejandro Cuevas en el contexto de la narrativa polaca a partir del 1989. Opublikowała dwie monografie: Intertekst, historia i (auto)ironia. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza (Katowice, 2012) oraz Odkodowana bliskość. Powieściopisarstwo Enrique Vili-Matasa, Antonia Muñoza Moliny i Alejandra Cuevasa w kontekście prozy polskiej po 1989 roku (Katowice, 2016). [14.03.2017]