Miron Lakomy

Miron Lakomy, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce (specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe), adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zainteresowania badawcze: zagadnienia związane z cyberdżihadyzmem, bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz przebiegiem, uwarunkowaniami i implikacjami konfliktów zbrojnych. W trakcie kariery naukowej odbywał staże i stypendia m.in. w University of Oxford, University of Cambridge (dwukrotnie), oraz European University Institute we Florencji. Ma doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych w ramach grantów krajowych (Narodowe Centrum Nauki) oraz międzynarodowych (International Council for Canadian Studies). Prowadził także zajęcia dydaktyczne w Université de Nice Sophia Antipolis oraz Universita Degli Studi di Napoli na podstawie programu Erasmus LLP. Dotychczas opublikował trzy monografie oraz ponad 50 rozdziałów w pracach zbiorowych i artykułów naukowych, które ukazały się w wiodących polskich i zagranicznych czasopismach specjalistycznych (m.in. „Studies in Conflict & Terrorism” i „Terrorism and Political Violence”). [23.10.2018]