Katarzyna Grucka

Katarzyna Grucka – doktorantka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Współautorka książki Pszczyńska ortopedia: krótki rys historyczny [K. Grucka, W. Maroń: Pszczyńska ortopedia: krótki rys historyczny. Pszczyna 2010.]. Autorka artykułu Obraz wyzwolonej kobiety-Ateny w literaturze [K. Grucka: Obraz wyzwolonej kobiety-Ateny w literaturze. W: Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt – obraz kobiety w języku i literaturze. Red. J. Smól. Poznań 2011.]. Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół literatury drugiej połowy XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem czasu tzw. odwilży. [15.11.2012]