Karolina Lisczyk

Karolina Lisczyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Od 2009 uczestniczy w pracach nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN.  Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (Oddział w Katowicach), członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Forum Lingwistyczne”. Autorka książki Fazowość i jej wykładniki w polszczyźnie (Katowice 2015). Współredaktorka tomów zbiorowych Ruch w języku – język w ruchu (Katowice 2012), Granice w języku – język w granicach (Katowice 2014) oraz Społeczność w języku – język w społeczności (Katowice 2019).
Zainteresowania badawcze: semantyka, gramatyka współczesnego języka polskiego, leksykografia. [14.09.2019]