Marta Zając

Marta Zając, doktor habilitowany nauk humanistycznych w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego. Wykłada gender studies i teorię literatury.

 

Zainteresowania badawcze: teoria znaku, krytyka feministyczna i retoryka postmodernizmu, zagadnienia teoretycznoliterackie, problematyka gender oraz obecność koncepcji teologicznych w kulturze.

 

Wybrane publikacje: The Feminine of Difference. Gilles Deleuze, Hélène Cixous and Contemporary Critique of the Marquis de Sade (Frankfurt, Peter Lang 2002). Kolejna istotna pozycja to Przestrzeń kobiety w chrześcijańskiej koncepcji Boga. Głosy teologów XX-wiecznych a (kon)teksty feminizmu (Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013), która (obok takich publikacji jak Teologia czy teologia feministyczna? Mary Daly, Beyond God the Father, 2007; Derridy krytyka metafizyki. Logos grecki, Logos chrześcijański, 2010; Metafizyka biblijna jako „metafizyka imienia”. Szkic, 2010; Czym (nie) jest teologia feministyczna?, 2013) stanowi polemikę z feministyczną krytyką chrześcijaństwa. [20.04.2015]