Karina Leksy

Karina Leksy, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogika, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 

Zainteresowania naukowo-badawcze związane są z obszarem pedagogiki społecznej, pedagogiki zdrowia oraz socjologii zdrowia i choroby, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia kultury masowej dla zdrowia i psychospołecznego funkcjonowania dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
 

Najważniejsze publikacje: Nadmierna masa ciała – konteksty psychospołeczne i pedagogiczno-edukacyjne (Katowice, 2013); Psychospołeczne problemy funkcjonowania osób z nadmierną masą ciała „Auxilium Sociale Novum” 2012, nr 1–2; Kultura popularna a styl życia – konteksty edukacyjne. „Pedagogika Społeczna” 2012, nr 2 (44). [09.06.2014].