Monika Gwóźdź

Monika Gwóźdź, dr. absolwentka teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2003-2008), Podyplomowych Studiów Rodziny i Mediacji Sądowej (2008-2010), studiów doktoranckich z teologii na tym samym Wydziale (2009-2014) oraz studiów licencjacko-doktoranckich z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (2010-2014); adiunkt w Katedrze Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; adwokat współpracujący z Sądem Metropolitalnym w Katowicach oraz Sądem Biskupim w Bielsku-Białej. Zainteresowania badawcze: prawo kanoniczne małżeńskie, naturalne metody planowania rodziny. Wybrane publikacje: M. Gwóźdź, Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych, Katowice 2015; Miłość i odpowiedzialność - wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa, red. A. Pastwa, M. Gwóźdź, Katowice 2013; Z rodziną nie tylko na fotografii, red. M. Gwóźdź, A. Maliszewska, Katowice 2011; autorka kilkunastu artykułów naukowych, w tym zagranicznych, z prawa kanonicznego lub  naturalnego planowania rodziny; redaktor naczelny czasopisma „Teologia Młodych”

[czerwiec 2019]