Bogdan Żogała

Bogdan Żogała, doktor, Katedra Geologii Stosowanej, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. 1982 r. – tytuł magistra geologii, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi. 1992 r. – tytuł doktora nauk przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi.

Autor prac naukowych z zakresu geofizyki środowiskowej oraz geofizyki w archeologii, geomorfologii i górnictwie. Specjalizuje się w rozpoznaniu i monitoringu geoelektrycznym skażeń ropopochodnych, skażeń metalami ciężkimi i zanieczyszczeń ze składowisk odpadów górniczych. Współautor monografii: „Geofizyczne i hydrogeologiczne badania zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego w otoczeniu składowisk odpadów górniczych”, red. Marcak H., Tomecka-Suchoń S., Zdechlik R., (Kraków, 2011) oraz „Applied Geophysics In Periglacial Environments, red. Hauck C., Kneisel C., (Cambridge University Press, 2008).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Skał (Narodowej Grupy ISRM) oraz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. [08.04.2013]