Grzegorz Żmij

Grzegorz Żmij, ur. 10.01.1972 r. w Katowicach, ukończył studia magisterskie w Uniwersytecie Śląskim i jako stypendysta DAAD podyplomowe studia magisterskie (LL.M.) w Uniwersytecie w Trewirze (Niemcy). Następnie uzyskał stopień doktora nauk prawnych w Uniwersytecie Śląskim. Praca doktorska uzyskała wyróżnienie w konkursie „Państwa i Prawa”. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji krajowych i międzynarodowych poświęconych problematyce prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa handlowego, prawa waluty, prawa cywilnego i arbitrażu oraz animatorem międzynarodowej współpracy naukowej z Uniwersytetami w Niemczech i innych państwach Unii Europejskiej (Hamburg, Lipsk, Cambridge, Walencja). Pracę naukową łączy z doświadczeniem radcy prawnego i arbitra w krajowych i międzynarodowych sporach handlowych. Żonaty, ma czworo dzieci. [16.05.2013]