Agnieszka Adamowicz-Pośpiech

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, doktor habilitowany nauk humanistycznych w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zainteresowania badawcze: modernizm, współczesny dramat brytyjski i teoria przekładu. Obecnie pracuje nad projektem The Reception of British Writers in Europe

 

Wybrane publikacje: ponad 60 artykułów naukowych (na temat R. Browninga, J. Conrada, G.B. Shawa, T.S. Eliota, W. Goldinga) oraz kilka książek z zakresu modernizmu brytyjskiego (m.in. Lord Jim Conrada. Interpretacje, Kraków 2007; Podróże z Conradem, Kraków 2016) i przekładoznawstwa (m.in. Seria w przekładzie, Katowice 2013; współredagowana Translation in Culture, Katowice 2016). [12.12.2017]