Przemysław Czapliński

Przemysław Czapliński, historyk literatury polskiej XX i XXI wieku, eseista, krytyk literacki, tłumacz, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest laureatem Nagrody im. Ludwika Frydego (1997), Nagrody Kościelskich (1998), Nagrody Prezesa Rady Ministrów (1999) oraz Nagrody im. Kazimierza Wyki (2004). Autor kilkunastu książek, m.in. Tadeusz Konwicki (1994), Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996 (1997), Literatura polska 1976-1998 (wraz z Piotrem Śliwińskim, 1999), Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym (2004), Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości (2007), Polska do wymiany. Późna nowo-czesność i nasze wielkie narracje (2009). [12.07.2013]