Magdalena Michalska

Magdalena Michalska, magister nauk humanistycznych, doktorant socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, planowany temat rozprawy doktorskiej: Aspiracje zawodowe studentów socjologii a ich funkcjonowanie na rynku pracy po ukończeniu studiów. Studium socjologiczne na przykładzie wybranych uczelni województwa śląskiego. Zainteresowania badawcze: rynek pracy, stosunki międzynarodowe i międzykulturowe. Wybrane publikacje: Libor G., Michalska M., Innowacyjność w województwie śląskim na przykładzie Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości, (Drukarnia Archidiecezjalna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2011); „Blaski i cienie francuskiej polityki zagranicznej – na przykładzie ludobójstwa w Rwandzie”, [w:] (red.) Jankowska R., W kręgu zagranicznej V Republiki Francuskiej, (Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2013). [16.09.2013]