Wacław Forajter

Wacław Forajter, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Zakład Historii Literatury Poromantycznej). Krytyk literacki, tłumacz z języka francuskiego.

 

Zainteresowania naukowe: proza XIX-wieczna, teoria postkolonialna, psychoanaliza.

 

Wybrane publikacje: „Zły” Leopolda Tyrmanda jako literatura środka. Tekst i konteksty (Kraków 2008).

[05.02.2014] [R]