Tomasz Pietrzykowski

Tomasz Pietrzykowski, dr. hab. nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2005–2007 wojewoda śląski, radca prawny od 1999 roku związany z jedną z wiodących polskich kancelarii prawnych.
 

Autor wielu książek i innych prac naukowych poświęconych zagadnieniom filozofii i teorii prawa, etyki, metodologii nauk prawnych oraz interdyscyplinarnemu ujęciu wielu istotnych zagadnień prawoznawstwa.
 

Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Komisji Etyki Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Przewodniczący Rady Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych w Uniwersytecie Śląskim. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Radca Prawny” oraz Rady Instytutu Etyki Prawniczej. Uczestnik wielu prac legislacyjnych oraz gremiów i komisji eksperckich. Prezes stowarzyszenia „Projekt Śląsk”. [25.02.2014]