Aleksandra Czapla-Oslislo

Aleksandra Czapla-Oslislo, doktorantka w Zakładzie Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przygotowuje rozprawę o twórczości dramatycznej Pera Olova Enquista. Współpracuje z katowickim oddziałem „Gazety Wyborczej”, gdzie publikuje artykuły i recenzje (dział Kultura), oraz z Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach jako nauczyciel akademicki. [2010] [R]