Jadwiga Glumińska-Pawlic

Jadwiga Glumińska-Pawlic, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Śląskiego. Autorka wielu publikacji z zakresu finansów jednostek samorządu terytorialnego i prawa podatkowego. W latach 2006-2008 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości, od 2008 roku członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. W latach 1993-1995 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, a od 1995 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. [2010]