Ewa Linkiewicz

Ewa Linkiewicz, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Artystycznym.

W swoich poszukiwaniach naukowo-badawczych skupia się na zagadnieniach edukacji plastycznej, kulturalnej i arteterapii. [30.03.14]