Anna Matyjas

Anna Matyjas, magister, absolwentka politologii o specjalności europeistyka Uniwersytetu Śląskiego, doktorantka w Zakładzie Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Od ponad 3 lat pracuje w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Mikołów, gdzie zajmowała się pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych oraz obecnie rozliczaniem funduszy z Unii Europejskiej, ich monitoringiem oraz sprawozdawczością.

 

Zainteresowania naukowe: polityka rozwoju oraz polityka lokalna i regionalna. [2010]