Piotr Urbański

Piotr Urbański, pracuje w Instytucie Filologii Klasycznej UAM od 1.10.2012. Poprzednio profesor nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego; dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa (2002–2008), kierownik Zakładu Latynistyki i Tradycji Antycznej (2008–2012). Przebywał na stypendiach w Londynie, Cambridge, Florencji, Rzymie oraz Wiedniu.

Neolatynista, historyk literatury, operolog, edytor. Zajmuje się poezją łacińską XVII wieku, zwłaszcza twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, a także kulturą literacką XVII-wiecznego Szczecina oraz studiami operowymi. Był konsultantem literackim Opery na Zamku (2009–2012).

Wydał m.in. książki: Natura i łaska w poezji polskiego baroku (okres potrydencki). Studia o tekstach (1996), Theologia fabulosa: commentationes Sarbievianae (2000), Casimir Britannicus. English Translations, Paraphrases, and Emulations of the Poetry of Maciej Kazimierz Sarbiewski (2008, 2010). Redaktor i współredaktor wielu tomów zbiorowych: Wątki stoickie w literaturze polskiego renesansu i baroku (1999); Retoryka na ambonie (2003); Pietas Humanistica: Neo-Latin Religious Poetry in Poland in European Context (2006); Etos humanistyczny (2010), Od literatury do opery i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego (2010), Opera wobec historii (2012) i inne, a także niemieckie i polskie zbiory prac prof. Stefana Zabłockiego. [08.02.2013]