Andrzej Żądło

Andrzej Żądło, ks. prof. UŚ, dr hab. nauk teologicznych w zakresie liturgiki – dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Zakładu Liturgiki i Homiletyki, redaktor naczelny rocznika „Studia Pastoralne”, redaktor serii „Kościół w trzecim tysiącleciu” (kontakt: zadlo@post.pl). [11.02.2013]