Monika Ładoń

Monika Ładoń, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Zakład Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji).

Wybrane publikacje: „Bardzo proszę pamiętać, że ja byłem przeciw”. Studia o Antonim Słonimskim (Katowice 2008), współredaktor: Zamieranie. Prozy (Katowice 2012).

[04.11.2013] [R]