Mirosława Michalska-Suchanek

Mirosława Michalska-Suchanek, doktor habilitowany w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Obszar zainteresowań zawodowych: historia literatury rosyjskiej, teoria literatury i dydaktyka języka obcego z uwzględnieniem języków specjalistycznych (rosyjski język biznesu).

 

Zainteresowania badawcze: literatura wobec tematyki aktów suicydalnych, kategoria nastroju w dziele literackim, literatura a anomalia ludzkiej psychiki, a ostatnio literatura rosyjska a kwestia żydowska.

 

Wybrane publikacje: Autorka ponad siedemdziesięciu artykułów i recenzji, a także książek  Fenomen samobójstwa (Mikołów 2011), Mit Judasza-samobójcy. Czytając opowiadanie Leonida Andriejewa Judasz Iszkariot (Mikołów 2013), Samobójcy Fiodora Dostojewskiego (Katowice 2015) oraz redaktor i współredaktor dwunastu zbiorowych monografii. [25.07.2017]