Urszula Guzik

Urszula Guzik, doktor habilitowany nauk biologicznych w Katedrze Biochemii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zainteresowania badawcze: molekularne podstawy biodegradacji związków aromatycznych przez mikroorganizmy, w tym farmaceutyków o strukturze aromatycznej oraz badanie enzymów zaangażowanych w procesy bioremediacyjne.

 

Wybrane publikacje: autorka licznych artykułów oryginalnych i przeglądowych opublikowanych w czasopismach o krajowym i zagranicznym zasięgu:
Guzik U., Hupert-Kocurek K., Wojcieszyńska D. Immobilization as a strategy for improving enzyme properties - application to oxidoreductases, "Molecules" 19, 8995-9018, 2014;
Guzik U., Hupert-Kocurek K., Sitnik M., Wojcieszyńska D. Protocatechuate 3,4-dioxygenase - a wide substrate specificity enzyme isolated from Stenotrophomonas maltophilia KB2 as a useful tool in aromatic acid biodegradation, "Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology" 24, 150-160, 2014;

Guzik U., Hupert-Kocurek K., Krysiak M., Wojcieszyńska D. Degradation potential of protocatechuate 3,4-dioxygenase from crude extract of Stenotrophomonas maltophilia strain KB2 immobilized in calcium alginate hydrogels and on glyoxyl agarowe, "BioMed Research International" Article ID 138768, 8 pages, 2014, http://dx.doi.org/10.1155/2014/138768;

Guzik U., Hupert-Kocurek K., Wojcieszyńska D.: Intradiol dioxygenases — the key enzymes in xenobiotics degradation (Chapter 7, pages 129-153) in Chamy R., Rosenkranz F. (ed.) Biodegradation of hazardous and special products InTech Rijeka (Croatia, 2013);

Guzik U., Hupert-Kocurek K., Sałek K., Wojcieszyńska D. Influence of metal ions on bioremediation activity of protocatechuate 3,4-dioxygenase from Stenotrophomonas maltophilia KB2, "World Journal of Microbiology and Biotechnology" 29, 267-273, 2013. [05.02.2015]