Krzysztof Grudnik

Krzysztof Grudnik, doktor nauk humanistycznych, pracownik Zakładu Historii Literatury Poromantycznej w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Redaktor czasopisma „Hermaion”, stały współpracownik magazynów „Trans/Wizje” i „artPapier”, tłumacz.

 

Zainteresowania badawcze: relacje między tradycjami ezoterycznymi a literaturą okresu modernizmu oraz  literatura niesamowita. [6.05.2015]