Łukasz Michalski

Łukasz Michalski, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

 

Zainteresowania badawcze: filozoficzne i kulturowe konteksty wychowania oraz strategie badań jakościowych, w szczególności styk metodologii literaturoznawstwa i refleksji nad wychowaniem. Aktualnie zagadnienia dotyczące teorii historiografii wychowania. [29.07.2015]