Dawid Ledwoń

Ks. Dawid Ledwoń, doktor teologii, absolwent Papieskiego Ateneum Królowej Apostołów w Rzymie (2006-2008) i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2003-2009; 2010-2014) oraz adiunkt w Katedrze Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu na tymże Wydziale; ur. 1984 r., duszpasterz, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich (od 2013); współautor audycji biblijnych „Na początku było Słowo” w radiu eM (od 2015).

 

Zainteresowania badawcze: paterologia i pneumatologia biblijna, archeologia Palestyny, Ewangelia św. Jana; inne: historia Polski oraz powszechna, zwłaszcza XIX i XX w.  

 

Wybrane publikacje: Duch Święty w ewangelicznych narracjach o męce i śmierci Jezusa, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43,1 (2010), s. 21–30; Wychowanie w czwartej Ewangelii, w: Gratias agamus Domino Deo nostro. Księga Honorowa dedykowana Księdzu Jerzemu Palińskiemu Rektorowi Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w latach 2006–2013, red. M. Panek, J. Wilk (Katowice 2014), s. 149–165 = Teologia Młodych 2 (2013), s. 40–53. [01.04.2016]