Bernard Grzonka

Bernard Grzonka, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: nauki o polityce. Starszy wykładowca w Zakładzie Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zainteresowania badawcze: media elektroniczne ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów, komunikowanie masowe, komunikowanie lokalne, komunikowanie polityczne, marketing polityczny oraz Public Relations. Autor wielu publikacji na temat funkcjonowania i społecznego odbioru mediów lokalnych, radia oraz środowiska dziennikarskiego. [06.04.2017]