Dariusz Pawelec

Dariusz Pawelec – dr hab. nauk humanistycznych prof. UŚ, kierownik Zakładu Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorem kilku książek: Poezja StanisławaBarańczaka. Reguły i konteksty (Katowice 1992), Lingwiści i inni. Przewodnikpo interpretacjach wierszy współczesnych (Katowice 1994), Czytając Barańczaka (Katowice 1995), Debiuty i powroty. Czytanie w czas przełomu (Katowice 1998), Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XXwieku (Katowice 2003), Od kołysanki do trenów. Z hermeneutyki form poetyckich (Katowice 2006). [2012]