Tomasz Gęsina

Tomasz Gęsina, magister filologii polskiej, doktorant w Katedrze Literatury Porównawczej, wykładowca w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

 

Interesuje się polską prozą XX i XXI wieku, teorią literatury (zwłaszcza badaniami nad kategorią przestrzeni) oraz glottodydaktyką polonistyczną.

 

Autor artykułów publikowanych w czasopismach i monografiach zbiorowych. Współredaktor (wraz ze Zbigniewem Kadłubkiem) książki Przestrzeń – literatura – doświadczenie. Z inspiracji geopoetyki (Katowice 2016). [19.04.2018]