Vladimír Leško

Vladimír Leško, profesor doktor habilitowany w Katedrze Filozofii i Historii Filozofii na Uniwersytecie Jozefa Šafárika w Koszycach. Jest jednym z najważniejszych animatorów życia filozoficznego na Słowacji.

 

Zainteresowania badawcze: refleksja nad historią filozofii, gdzie głównie wykorzystuje rozważania Hegla, Heideggera, Gadamera, Finka oraz Patočki.

 

Wybrane publikacje: autor oraz redaktor licznych monografii. Wiele z nich tłumaczono na język polski, angielski oraz czeski. Do najważniejszych publikacji należą: Filozofia dejín filozofie. Hlavné modely a výsledky (1999); Philosophy of the History of Philosophy. The Main Models and Results (2003); Filozofia dejín filozofie. Silné a slabé modely (2004); Úvod do filozofie (2007). [28.10.2016]