Anna Czarnowus

Anna Czarnowus, doktor habilitowany nauk humanistycznych w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Wykłada m.in. literaturę angielską w programie języki stosowane: język francuski i język angielski oraz języki stosowane: język włoski i język angielski.

 

Zainteresowania badawcze: literatura średnioangielska, perspektywa gender i postkolonialna w badaniach literackich oraz proza pisarek kanadyjskich.

 

Wybrane publikacje: Inscription on the Body: Monstrous Children in Middle English Literature (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2009), Fantasies of the Other’s Body in Middle English Oriental Romance (Peter Lang, 2013) oraz redaktorka tomu (z Joanną Warmuzińską-Rogóż) Traverser les frontières. Mélanges offerts au Professeur Krzysztof Jarosz/Crossing Borders. Studies in Honour of Professor Krzysztof Jarosz (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014).  [2.12.2014]