Rafał Cekiera

Rafał Cekiera, doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN. Laureat nagrody Marszałka Senatu RP w konkursie na najlepszy materiał prasowy poświęcony emigrantom. Różne teksty publikował m. in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Charakterach”, „Więzi”, „Czasie Kultury”, „Opcjach”, „Studiach Migracyjnych – Przeglądzie Polonijnym”, „Pograniczach”, „Toposie”, „Odrze”, „W drodze”, „Ethosie”, „Humanizacji Pracy” czy „Transformacjach”.

 

Wybrane publikacje: O pułapkach emigracyjnej lekkości. Doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych (NOMOS, 2014) oraz Zgryzoty i nadzieje. Socjologiczna analiza wpisów do ksiąg wotywnych w kaplicy św. Wendelina w Rudzicy (TMR, 2016). [08.02.2017]