Małgorzata Lorencka

Małgorzata Lorencka, doktor, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zainteresowania badawcze: problematyka systemów politycznych Republiki Włoskiej i Republik Greckiej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu wyborczego i systemu partyjnego.

 

Wybrane publikacje: praca doktorska pt.: Włoski system partyjny. Studium politologiczne (Katowice 2007) i wiele publikacji poświęconych zmianom politycznym we Włoszech i Grecji, m.in. Włoskie państwo regionalne („Przegląd Sejmowy” nr 4/2005), Dyskusje wokół konstytucyjnej reformy systemu rządów we Włoszech („Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 2-3/2010), Źródła deformacji wyniku wyborów parlamentarnych we Włoszech (W: J. Iwanek (red.) Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne, Toruń 2014), Włochy i Grecja (W: M. Myśliwiec, K. Krysieniel (red.), Systemy polityczne wybranych państw Basenu Morza Śródziemnego, Poznań–Chorzów 2011). [31.01.2017]