Kamila Czaja

Kamila Czaja, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, absolwentka filologii polskiej i psychologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego. Współpracuje z Zakładem Literatury XX i XXI wieku Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Zajmuje się przede wszystkim polską poezją współczesną i piosenką poetycką. Redaktor naczelna i redaktorka działu „Idee” dwutygodnika kulturalnego „artPAPIER”. Autorka książki (Nie)przygotowani. Metafora szkoły w polskiej poezji współczesnej (Katowice 2018), kilkunastu artykułów w monografiach naukowych oraz kilkudziesięciu esejów i recenzji publikowanych w „artPAPIERZE”, „FA-arcie”, „Śląskich Studiach Polonistycznych” i „Twórczości”

[23.05.2019].