Agnieszka Lenart

Agnieszka Lenart, doktor nauk humanistycznych w Katedrze Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członek Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego.

 

Zainteresowania badawcze: rosyjska literatura emigracyjna, szczególnie tzw. „trzeciej fali”, twórczość Diny Rubiny, Grigorija Kanowicza i innych pisarzy rosyjskojęzycznych w Izraelu, życie literackie „rosyjskiego Izraela”, problematyka tożsamości na styku kultur. [25.07.2017]