Ewa Gumul

Ewa Gumul, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Translatoryki Instytutu Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego, tłumacz języka angielskiego z dwudziestoletnim doświadczeniem. Prowadzi zajęcia z teorii przekładu, tłumaczenia symultanicznego, tłumaczenia konsekutywnego oraz przekładu specjalistycznego. Autorka ponad 30 artykułów w czasopismach takich jak Meta, Across Languages and Cultures, Research in Language, Linguistica Silesiana oraz w licznych tomach zbiorowych, między innymi w serii Studia o przekładzie pod redakcją Piotra Fasta. Autorka haseł dotyczących teorii tłumaczenia ustnego w Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies. Jednym z podstawowych obszarów jej badań jest translatoryka, ze szczególnym uwzględnieniem uniwersaliów przekładowych oraz procesów przetwarzania informacji w tłumaczeniu symultanicznym. Zajmuje się także problematyką ideologii w tłumaczeniu prasowym. [07.09.2017]