Justyna Lipka

Justyna Lipka, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W ramach praktyk i wolontariatu, od 2017 roku prowadziła zajęcia w obszarze psychologicznej pracy z filmem dla pacjentów oddziału dziennego psychogeriatrycznego. Wcześniej stażystka i wolontariuszka w Filmotece Śląskiej w Katowicach. Zaangażowana w działania organizacji pozarządowych, współorganizowała pokazy filmów związanych z prawami człowieka. Jako uczestniczka czynna i członkini komitetu organizacyjnego brała udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Filmowe Psycho-Tropy": Bohater i twórca filmowy oraz III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Filmowe Psycho-Tropy": Społeczna rola filmu. Jej inne zainteresowania naukowe związane są z psychologią osobowości oraz psychologią LGBT, w szczególności w aspekcie wsparcia społecznego w procesie korekty płci oraz stresu mniejszościowego i jego psychologicznych konsekwencji. [31.03.2020]