Grażyna Pawlik

Grażyna Pawlik, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Zatrudniona w Zakładzie Komunikacji Społecznej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zainteresowania badawcze: metodologia badań społecznych, socjologia mediów, komunikacja społeczna, socjologia polityki.

 

Wybrane publikacje:

G. Pawlik: Relacje interpersonalne w dobie gospodarki rynkowej. W: Media a środowisko społeczne. Dylematy teorii i praktyki. Red. S. Michalczyk, H. Ulanecka. (Katowice-Gliwice 2006).

G. Pawlik: Rola mass mediów i dziennikarzy w kształtowaniu opinii publicznej. W: Nauk jest wiele – prawda jedna. Red. K. Czekaj, M. Kolczyński, W. Markiewicz. (Katowice 2006).

G. Pawlik: Demokracja a kultura indywidualizmu. W: Demokracja w dobie globalizacji. Aspekty teoretyczne. Red. M. Domagała, J. Iwanek. (Katowice 2008).

G. Pawlik: Stronniczość polityczna mediów w demokracji. W: Mediatyzacja kampanii politycznych. Red. M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk. (Katowice 2009).

G. Pawlik: Wybory samorządowe 2010 w kontekście głębokiej polaryzacji społeczeństwa polskiego. W: Wybory samorządowe 2010 w województwie śląskim. Wybrane aspekty rywalizacji wyborczej. Red. M. Kolczyński. (Katowice 2012). [06.04.2017]