Bożena Pietrzko

Bożena Pietrzko, doktor nauk humanistycznych, starszy wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zainteresowania badawcze: problemy samorządu lokalnego i regionalnego oraz problemy współczesnej Rosji.

 

Wybrane publikacje:

B. Pietrzko: Geneza i konstytucyjna pozycja prezydenta Rosji. W: Społeczeństwo wobec problemów transformacji i integracji. Red. J. Liszka. (Ustroń 2000).

B. Pietrzko: Stan obecny i perspektywy rozwoju Zagłębia Dąbrowskiego (wybrane problemy). W: Zagłębie Dąbrowskie w poszukiwaniu tożsamości regionalnej. Red. M. Barański. (Katowice 2001).

B. Pietrzko: Prezydent Federacji Rosyjskiej. Wybory 2000. W: Instytucja prezydenta i wybory prezydenckie 2000. Studia i szkice. Red. S. Wróbel. (Bielsko-Biała 2003).

B. Pietrzko: Formalno-prawne podstawy transformacji lokalnego systemu władzy w Federacji Rosyjskiej w nurcie ogólnoświatowych tendencji. Red. M. Barański. (Katowice 2003).

B. Pietrzko: System partyjny Federacji Rosyjskiej. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (2005). T. 1.

B. Pietrzko: Ustrój i organizacje samorządu lokalnego Moskwy. W: Samorząd miejski. Zadania, instytucje, formy. Red. S. Wróbel. (Poznań-Chorzów 2008).

B. Pietrzko: Prezydentura Putina a prezydentura Miedwiediewa – zmiana czy kontynuacja polityki. W: Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP. Red. T. Bodio, W. Jakubowski. (Warszawa 2010).

B. Pietrzko: Ruchy młodzieżowe we współczesnej Rosji. W: Teoretyczne problemy ruchów społecznych i politycznych. Red. S. Wróbel. (Toruń 2011).

B. Pietrzko: Samorząd terytorialny w procesie przemian ustrojowych w Polsce. W: 25 lat samorządności w Dąbrowie Górniczej 1990—2015. Red. A. Rybak, A.J. Wójcik. (Dąbrowa Górnicza 2015). [06.04.2017]