Marlena Gęborska

Marlena Gęborska, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2014–2015 również pracownik Biblioteki Narodowej w Warszawie. W latach 2015–2018 nauczyciel informatyki oraz nauczyciel bibliotekarz. Aktywna uczestniczka międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji.

 

Zainteresowania badawcze: literatura dla dzieci i młodzieży, biblioteki promujące książkę dziecięcą, prakseologiczne podstawy zarządzania instytucjami, media społecznościowe, opracowanie rzeczowe dokumentów oraz e-learning.

 

Wybrane publikacje: Biblioteka aktywnie promująca książkę dziecięcą (Warszawa, 2018) łącząca poradnikowy charakter z walorami monografii, w której przeanalizowano wyniki ogólnopolskiej ankiety z udziałem ponad 900 bibliotek, formułując zalecenia dotyczące promocji książki dziecięcej. Wybrane rozdziały w pracach zbiorowych oraz artykuły: Bariery w procesie planowania – prakseologiczne podstawy zarządzania organizacją. „Nowa Biblioteka” 2014, nr 1, s. 33-59. Dostępny online: http://www.knb.ibin.us.edu.pl/wp-content/uploads/2014/08/nowa-biblioteka_1_14.pdf; Proza fantastycznonaukowa w PRL. W: Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T.4. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i K. Tałuć. Katowice 2014, s. 158-175; Laureaci nagród państwowych w okresie PRL. W: Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T.3. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i K. Tałuć. Katowice 2013, s. 190-218; Dekada e-learningu w Polsce. „Bibliotheca Nostra” 2012, nr 4 (30), s. 10-27. Dostępny online: http://www.bibliothecanostra.awf.katowice.pl/e-learning-w-bibliotece/ [15.10.2018]