Adrian Drynda

Adrian Drynda, student pierwszego roku studiów magisterskich uzupełniających na kierunku politologia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Główne zainteresowania badawcze autora to: system polityczny III Rzeczypospolitej Polskiej, funkcja kontrolna Sejmu RP, instytucja sejmowej komisji śledczej w teorii i praktyce, polski system partyjny. [10.04.2019]