Damian Pierzak

Damian Pierzak, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej UŚ, kierownik projektu badawczego Argumentacja na podstawie przeszłości w mowach Cycerona. Teoria i praktyka, finansowanego przez NCN. Zainteresowania naukowe: literatura rzymska okresu cycerońskiego, w szczególności retoryka.

[sierpień 2019]