Wojciech Zarzycki

Wojciech Zarzycki, doktor nauk biologicznych, asystent w Katedrze Ekologii na Wydziale Biologii i  Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Jest członkiem Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego, autorem licznych prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu ekologii, fitosocjologii, florystyki, synantropizacji szaty roślinnej, ekoturystyki oraz ochrony przyrody.

Zainteresowania badawcze: Szata roślinna gór Europy środkowej ze szczególnym uwzględnieniem elementów rzadkich i zagrożonych, ekologia lasu, turystyka przyrodnicza, etnobiologia.

Wybrane publikacje: Zarzycki W., Wilczek Z., Woźnica P., Folcik F., Lewandowska A., Gancarek M. 2015. Wpływ dębu czerwonego Quercus rubra L. na populacje paproci w różnych typach fitocenoz leśnych. „Sylwan”, 159 (8): 658–665; Wilczek Z., Chabowska Z., Zarzycki W. 2015. Alien and invasive species in plant communities of the Vistula and Brennica rivers gravel bars (Western Carpathians, Poland) Biodiversity Research and Conservation 38: 57–62; Zarzycki W., Wika S., Wilczek Z. 2015. Mimulus moschatus (Scrophulariaceae) jako gatunek inwazyjny w Beskidzie Śląskim. „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” 22(1): 112–113. [17.10.2019]