Magdalena Zarzycka

Magdalena Zarzycka, magister, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, dokorantka w Katedrze Ekologii na Wydziale Biologii i  Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Jest członkiem Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego, autorką licznych prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu ekologii,  florystyki, fitosocjologii, ekoturystyki oraz ochrony przyrody.

Zainteresowania badawcze: Ochrona przyrody, ekologia roślin, ekologia lasu, turystyka przyrodnicza, etnobiologia.

Wybrane publikacje: Parnikoza I., Andreev I.O., Bublyk O.M., Spiridonova K.V., Gołębiewska J., Kubiak M., Kuczyńska A., Mystkowska K., Olędrzyńska N., Urasińska B., Ślęzak-Parnikoza A., Górniak M, Wojciechowski K., Didukh Y.P., Kunakh V.A. 2017. The current state of steppe perennial plants populations: A case study on Iris pumila. „Biologia”, 72/1: 24-35; Wilczek Z., Zarzycki W., Zarzycka M., Chabowski S. 2016. Znaczenie rezerwatów przyrody w rozwoju turystyki w Beskidzie Śląskim. „Przegląd Przyrodniczy” 27, 4: 163-181. [17.10.2019]