Marta Mamet-Michalkiewicz

Marta Mamet-Michalkiewicz, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego).

 

Zainteresowania badawcze: teoria przekładu i kultury, studia postkolonialne oraz współczesne literatury anglojęzyczne.

 

Wybrane publikacje: Between the Orient and the Occident: Transformations of the Thousand nad One Nights (Katowice 2011, 2015) redaktorka tomu Urban Amazement (Katowice 2015) oraz artykułów z zakresu studiów postkolonialnych, orientalizmu i studiów nad przekładem. Publikuje m.in. w Przekładańcu.  [16.10.2015]