Urszula Żydek-Bednarczuk

Urszula Żydek-Bednarczuk, profesor doktor habilitowany w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, kierownik Pracowni Języka w Mediach w Zakładzie Komunikacji Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego. Członek Państwowej Komisji Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, członek międzynarodowego zespołu badawczego CultMedia.

 

Zainteresowania badawcze: kultura i media, komunikacja kulturowa, glottodydaktyka, pragmatyka, lingwistyka tekstu.

 

Najważniejsze publikacje: Struktura tekstu rozmowy potocznej (1994); Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu (2005) cykl artykułów w  Network Cultural Diversity and New Media, Berlin 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2013.  [05.02.2015]