Piotr Zawojski

Piotr Zawojski, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Śląskim, pracuje w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach. Wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Intermediów.

 

Zainteresowania badawcze: problematyka fotografii, filmu i kina, sztuki nowych mediów oraz cyberkultury i technokultury.

 

Wybrane publikacje: Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią (2000), Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik (2007), Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii (2010), Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów (2012), Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji (2016), Ruchome obrazy zatrzymane w pamięci. Reminiscencje teoretyczne i krytyczne (2017). Redaktor naukowy Ku filozofii fotografii Viléma Flussera (2004, 2015), tomów Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii (2010), Bio-techno-logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu (2015) oraz Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów (2015). Twórca antologii Teoria i estetyka fotografii cyfrowej (2017). Kieruje działem Filmu i Mediów w kwartalniku „Opcje”. www.zawojski.com [26.11.2018]